EL P&P va ser dissenyat per Laureano Nomen l’any 1994.

Una de les seves característiques es la seva vegetació autoctona, formada per garrofers i oliveres centenaries.

Dins el recorregut, els desnivells, els carrers ben diferenciats i les distancies, son una de les característiques mes diferenciades. Si ens endinsem en el camp, hauriem de destacar tres forats amb obstacles d’aigua, essent el numero 13 el d’especial dificultat, tant per l’aigua com pel desnivell i la distancia, es per aquest motiu, el handicap 1 del camp.

En general podriem dir que aquest Pitch and Putt, gaudeix de certa dificultat per a jugadors de nivell avançat pero al mateix temps tenim diferents sortides per a nivells no tant alts.