REGLAMENT PARTICULAR

 

Les presents normes s’aplicaran a més de les contingudes al reglament de la Federació Espanyola de Golf. Es recomana la seva total lectura, doncs implica acceptació i acatament. El seu incompliment, així com no respectar o fer malbé les instal·lacions, pot suposar la expulsió del jugador.

 

NORMES PER AL CAMP DE PRÀCTIQUES:

 1. Si practica amb el seu professor, segueixi les normes que l’indiqui el mateix.
 2. No envaeixi el camp per a recuperar una bola, està prohibit i és molt perillós.
 3. Les boles de pràctiques són exclusivament per a aquest camp. No les faci servir per al recorregut dels forats.

 

NORMES PER AL RECORREGUT DELS FORATS

 1. No poden jugar junts en el mateix grup més de 4 jugadors i una bola per jugador. Els acompanyants només podran sortir al camp si actuen com a caddies.
 2. Si una bola envaeix el carrer d’un altre forat, no pot entrar a jugar-la sense abans advertir-ho i ser autoritzat de forma ostensible per a entrar o creuar el carrer.
 3. Comenci a jugar pel forat 1. Juguin sense demora i cedeixi el pas si veu que ha perdut forat, sense esperar a que li demanin.

 

REPOSSI LES XULETES

REPARI ELS PIQUES AL GREEN

ALISI ELS BUNKERS

 

PROCURI DEIXAR EL CAMP EN LES CONDICIONS QUE A VOSTÈ LI AGRADA TROBAR.

 

NO FACI SERVIR LES BOLES DE PRÀCTIQUES, ESTAN PROHIBIDES I SÓN DIFERENTS EN DURESA I COMPRESSIÓ.

REGLES LOCALS

 

 • MILLORA DE LA POSSICIÓ DE LA

La bola no es col·loca. Únicament en condicions excepcionals i quan el Comitè de Competició així ho determini, s’aplicarà la regla d’hivern, podent-se llavors “únicament al carrer” millorar la situació de la bola sense penalització, aixecant-la i col·locant-la en una zona que no estigui defectuosa, sense acostar-se al forat.

 • ZONES EN REPARACIÓ.

Indicades amb estaques blaves. És obligatori retirar la bola d’aquesta zona i dropar sense guanyar distància al forat.

 • FORA DE LÍMITS.

Tota la tanca que tel·línid el camp és fora de límits, Aixa com el marge dret del forat 6, marge dret del forat 7, marge esquerre del forat 9 i marge final del forat 12, del.limitats per estaques blanques.

 1. Són obstruccions MOVIBLES (regla 24.1):

Les pedres als bunkers.

 1. Són obstruccions INAMOVIBLES (regla 24.2):

Totes les estaques (excepte les de fora límits), boques de rec, casetes, els troncs al forat 2, construccions i camins de servei existents al camp, així doncs es podrà aplicar la regla 24.2.

 • OBSTÁCLES ARTIFICIALS.

Si una bola colpeja els postes o cables elèctrics, el jugador anul·larà obligatòriament el cop i jugarà un altre cop sense penalitat, segons la regla 20.5.

 • MURS DE PEDRA.

Quan el jugador ho consideri necessari podrà retirar, sense penalitat, la bola del mur de pedra de la següent manera:

 1. NORMA:
 • En cap cas quan la bola es trobi dins d’un obstacle definit amb estaques.
 • Sense acostar-se al forat.
 • Sense millorar la posició, és a dir, sense evitar els obstacles naturals entre la bola i el forat.
 • També es considera mur la coronació del mateix.
 1. DISTANCIES:
 • Mur frontal: màx. 5 pals.
 • Mur posterior: màx. 2 pals.
 • Mur lateral: màx. 2 pals.
 • ZONAS DE DROPATGE.

Als forats 8, 12 i 13 existeix una zona de dropatge, desde la que es podrà jugar:

 1. Opcionalment com a tee de sortida, sempre que no es tracti d’una competició del Centre de Golf El Vendrell.
 2. En qualsevol competició del C.G.V., com a tercer cop, quan la 1ª bola estigui perduda a l’aigua.
 3. Com a tee de sortida per a senyores, en competició del C.G.V., excepte el forat 8.
 • FORAT 2.

La zona del centre del carrer és part integrant del recorregut on es pot posar el pal, ja que no és un obstacle de sorra.

 • FORAT 14.

La zona de sorra del lateral esquerre no és un bunker, per lo que el jugador podrà posar el pal sense penalitzar.

 

PENALITZACIÓ PER INFRACCIÓ D’AQUESTES REGLES:

MATCHPLAY: PÈRDUA DEL FORAT / STROKEPLAY: 2 COPS